Tickets
Close

Huisregels

De Huisregels van Funki Bizniz

Tijdens het bezoeken van een FUNKI BIZNIZ evenement gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels:

Respecteer elkaar.

Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden;

Het in bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is niet toegestaan op FUNKI BIZNIZ. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie.

Het bezit van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd. Het gebruik ervan wordt niet altijd gedoogd omdat niet iedere locatie dit toestaat. Overleg daarom altijd eerst met de beveiliging of gebruik kan worden toegestaan;

In het kader van de veiligheid zal FUNKI BIZNIZ haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;

Bezoekers van FUNKI BIZNIZ betreden de evenementlocatie op eigen risico. FUNKI BIZNIZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van FUNKI BIZNIZ, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op FUNKI BIZNIZ, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FUNKI BIZNIZ;

Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Bezoekers van FUNKI BIZNIZ dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;

FUNKI BIZNIZ behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;

In het geval van een buitenlocatie is roken in tenten niet toegestaan. In het geval van een binnenlocatie is roken niet toegestaan tenzij het een specifieke rookruimte betreft;

Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;

Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door FUNKI BIZNIZ niet getolereerd;

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FUNKI BIZNIZ promotiemateriaal (zoals samples/flyers e.d.) uit te delen;

Het is niet toegestaan om professionele audio opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUNKI BIZNIZ;

Bij het betreden en verlaten van FUNKI BIZNIZ zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;

Het is bezoekers niet toegestaan glazen/ bekers mee te nemen buiten het terrein/de locatie;

Eenmaal gekochte consumptiebonnen, in wat voor een vorm dan ook, worden niet teruggenomen door FUNKI BIZNIZ;

Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van FUNKI BIZNIZ te allen tijde op te volgen;

Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.